Waalse Kerk Breda
Cultuur tijdens het middaguur
Onstaan De werkgroep CTM, in 1984 opgericht op initiatief van de Gemeente Breda, stelt zich ten doel een aantal culturele activiteiten in de Waalse Kerk te realiseren. Gedurende acht maanden per jaar (van februari t/m juni en van september t/m november) wordt elke vrijdagmiddag om 12 uur een (gratis toegankelijk) inloopconcert georganiseerd. Elke eerste vrijdag van zo’n maand is daarbij ook een expositie te zien van werk van een beeldend kunstenaar. Deze expositie is dan ook op de daaropvolgende zaterdag- en zondagmiddag te bezoeken.   Optreden en exposeren In principe kan ieder die een redelijk niveau in een muzikale/creatieve discipline heeft bereikt in aanmerking komen tot het geven van een concert of het inrichten van een expositie. De concerten zijn als regel klassiek van aard en worden gegeven door musici van alle leeftijden: muziekschoolleerlingen, conservatoriumstudenten, beroepsmusici en goede amateurs. Geïnteresseerde musici en beeldend kunstenaars wordt aangeraden goede nota te nemen van de ALGEMENE VOORWAARDEN.    Steunlidmaatschap Al ruim twintig jaar staan de vrijdagmiddagactiviteiten van de Waalse Kerk bekend in Breda en wijde omgeving. Het aantal bezoekers neemt nog steeds toe, de belangstelling van musici en exposanten om te mogen optreden of exposeren groeit eveneens. De werkgroep CTM ontvangt van de Gemeente Breda een kleine subsidie, maar die is niet toereikend om de organisatiekosten van deze gratis toegankelijke middagen betaald te krijgen. Dit ondanks het feit dat aan optredende artiesten geen vergoeding wordt geboden. Gelukkig zijn er veel sympathiserende steunleden, die jaarlijks een bijdrage, waarvan zij zelf de hoogte bepalen, storten in de kas van de werkgroep. Mede dankzij deze giften slaagt de werkgroep CTM er telkens weer in deze activiteiten in stand te houden. Wilt u ook een bijdrage storten op onze rekening dan kan dat op rekeningnummer NL44 ABNA 0861 9437 08 t.n.v. Penningmeester werkgroep Cultuur tijdens het Middaguur in de Waalse Kerk te Breda, onder vermelding van ‘steunleden’. In de kerk kunt u tijdens de vrijdagmiddagconcerten nadere informatie over dit onderwerp vinden.   Leden werkgroep CTM   Hans Talboom voorzitter tel. 076-5873931 Jaap Belt secretaris tel. 076-5640453 Marcel Dalinghaus penningmeester tel. 076-5223633 Fons Braat concertorganisatie tel. 076-5713727 e-mail: fons.braat@wxs.nl   Secretariaat werkgroep CTM: Catharinastraat 83 4811 XG Breda. tel. 076-5223633 email : info@waalsekerkbreda.nl  o.v.v. CTM