Waalse Kerk Breda
Eglise Wallonne - Waalse Gemeente Breda
Église Réformée Wallonne
Depuis plus de 4 siècles existe à Breda une communauté réformée de langue française. La paroisse fut fondée en 1590 par des protestants venus des provinces du Sud (l’actuelle Belgique et le Nord de la France). Un siècle plus tard, des huguenots fuyant les persécutions en France s’y joignirent. Il existe à ce jour 12 lieux de cultes sur l’ensemble des Pays-Bas, répartis en 11 paroisses; ces paroisses constituent un ‘ring’ au sein de la classe ‘Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne de la Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Les communautés de Dordrecht, Breda Middelbourg et Rotterdam forment ensemble une seule paroisse: Eglise Wallonne Sud-Ouest. Deux fois par moi, la communauté de Breda célèbre le culte en français.
Culte en français Chaque 2e et 4e dimanche du mois à 11h00 (sauf en juillet et août) Contact: M.   C. van Walsum 06-22522737 https://ewso.nl//
Waalse Hervormde Gemeente
Al ruim 4 eeuwen bestaat er in Breda een protestantse Franstalige gemeente. Deze werd in 1590 gesticht door protestanten uit de Zuidelijke provincies (huidig België en Noord Frankrijk). Een eeuw later sloten de hugenoten die in Frankrijk om hun geloof vervolgd werden zich bij deze gemeenten aan. Tot op heden zijn er 12 plaatsen van aanbidding door heel Nederland, verdeeld in 11 parochies; deze parochies vormen een ‘ring’ in de klasse ‘Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne de la Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dordrecht, Breda, Middelburg en Rotterdam vormen samen één enige kerkgemeente: Eglise Wallonne Sud-Ouest Twee keer per maand wordt er nog steeds in Breda een kerkdienst gehouden in het Frans.
Dienst in het Frans Elke 2e en 4e zondag van de maand, om 11u00 (behalve in juli en augustus ) Contact: dhr. C. van Walsum 06-22522737   .       https://ewso.nl//
Predikant: Ds. Roger Dewandeler Nagtegaalplaats 37 3312 AC Dordrecht r.dewandeler@chello.nl Tel: 078-693 25 95
Ministre: Ds. Roger Dewandeler Nagtegaalplaats 37 3312 AC Dordrecht r.dewandeler@chello.nl Tel: 078-693 25 95
CONTACT