Waalse Kerk Breda
Donaties
Uw donatie is zeer welkom. De Waalse Kerk heeft onlangs weer een ingrijpende restauratie ondergaan. Niet alles is direct voor u zichtbaar, maar het zijn dan ook vaak de onzichtbare gebreken die de grootste problemen geven. Wat staat er nu nog op het “verlanglijstje” van de Waalse Kerk: *  Binnenschilderwerk *  Restauratie van het Königsorgel *  Vervanging van de verwarmingsinstallatie *  Onderhoud en restauratie van de kerkvloer *  Vernieuwing van de toiletten *  Onderhoud en restauratie van de zuidgevel (voegen en stenen vervangen) Gelukkig zijn we een rijksmonument en mogen we rekenen op een bijdrage van de landelijke- en provinciale overheid, echter ook daar droogt de subsidiepot vanlieverlee op en niet alles is subsidiabel. Naast deze subsidies worden er huurpenningen gegenereed. De Waalse Kerk wordt voor verschillende culturele activiteiten verhuurd. Om dit te kunnen continueren kunnen de prijzen niet tot in de hemel stijgen. Er komt ook steeds meer “concurentie” van fraaie lokaties in de binnenstad van Breda. Toch mag dit, in haar compleetheid, oudste monument van Breda NOOIT verloren gaan en u kunt daarbij helpen. Help de Stichting tot Behoud en Exploitatie van de Waalse Kerk Breda in hun werk dit pareltje van Breda in goede staat te houden en doneer een gift op rekening: NL94 ABNA 0861 5464 66 De stichting heeft de ANBI-status. Uw gift is dus voor de belasting aftrekbaar ! Bij voorbaat al onze hartelijk dank voor uw gulle gift.